Naruto Episode 43 (Dubbed)

 

Ep 43: シカマルタジタジ!? くの一達の熱き戦い - Killer Kunoichi and a Shaky Shikamaru - นินจาหญิง สู้ดุเดือด - Killer Kunoichi and a Shaky Shikamaru - Shikamarus Schatten - Shikamaru le stratège - Shikamaru Tajitaji!? Kunoichi-tachi no Atsuki Tatakai - Shikamaru sotto i riflettori

The fifth match is between Tenten and Temari. The sixth match is Shikamaru versus Kin.

Article Index